Кафедра мікробіології була відкрита в 1948 році на медичному факультеті. Для завідування і її організації з Москви була запрошена кандидат медичних наук, доцент Уліско Ганна Максимівна, досвідчений фахівець і педагог. Крім педагогічної роботи вона займалася створенням матеріальної бази, оснащенням педагогічного процесу і підготовкою штату співробітників. Склад кафедри на той час був невеликим: зав.кафедрою, доц. Уліско Ганна Максимівна, асистент Кушнірова Ольга Петрівна і один лаборант.

Після від'їзду в Москву доц. Уліско Г. М. у 1952 році кафедру очолив Петрус В. С.  З 1969 року з ініціативи завідуючого кафедри і проректора з наукової роботи Петруса В. С.  кафедру було включено до складу біологічного факультету як самостійну одиницю, яка, однак, територіально залишалася на медичному факультеті. Основним мотивом такого кроку була необхідність розширення і зміцнення біологічного факультету УжДУ. Відповідно штат співробітників кафедри збільшився і до її складу на той час входило 7 викладачів:

1. Смеренська А.В. – зав.кафедри к.м.н., доцент;

2. Кушнірова О. П. – к.м.н., доцент;

3. Плахотнюк В. Н. – к.м.н.; доцент;

4. Красницька (Андропова) Н. Н. – к.м.н.; доцент;

5. Туряниця А. І. – к.м.н.; асистент;

6. Ладаній М. М. - к.м.н.; доцент;

7. Міговк І. М. – асистент, пізніше-старший викладач, а також Повханич О.М. – зав. музеєм живих бактеріальних культур; Колісник Г.Д. – лаборант; Залукаєва (Петросова)  В.І. ст. лаборант; Риндіна М.П. – лаборант, Кий О.П. – препаратор.

З 1979 року, після переходу Смеренської А.В. на посаду доцента за власним бажанням, завідувачем кафедри було обрано  доцента Ладаній М.М., що керував роботою мікробіологічного колективу до 1982 року. З 1982 по 1986  рік кафедрою завідувала доцент Туряниця А. І. і саме при її керівництві із цілого ряду причин кафедра мікробіології перестала існувати як самостійна одиниця на біологічному факультеті, вона була приєднана до кафедри “Фізіології рослин і генетики”. Але наукова тематика курсу мікробіології була в основному медичного спрямування і пов’язана із епідемічними захворюваннями на Закарпатті та розповсюдженими тут інфекційними захворюваннями (ріносклероми, озени, стафілококових інфекцій та інших природних осередкових хвороб).

У 1986 році за ініціативи ректора університету проф. Володимира Івановича Лендєла із слабомотивованих і прямо кажучи безпідставних причин кафедра мікробіології перестала існувати як самостійна одиниця на біологічному факультеті, вона була приєднана до кафедри фізіології рослин і дарвінізму. В цілому період з 1986 по 2004 рік був найбільш складним за всю історію розвитку мікробіологічної науки в університеті, оскільки на цей час кафедра мікробіології офіційно не існує ні на медичному, ні на біологічному факультеті.

Неодноразові пропозиції мікробіологів відновити класичну кафедру мікробіології в університеті, що не знаходили підтримки на біологічному факультеті, були взяті до уваги деканом медичного факультету проф. В. І. Русином, заст. декана доцентом О. О. Болдіжаром і ректором університету проф. В. Ю. Сливкою Завдяки їх безпосередньому сприянню 7 травня 2004 року було реорганізовано кафедру мікробіології, вірусології та імунології з курсом інфекційних хвороб на медичному факультеті, якою одразу ж після її створення і по теперішній час завідує  професор, доктор медичних наук  Галина Миколаївна Коваль.  

 

Колектив курсу інфекційних хвороб також органічно вливається у склад кафедри. На сьогодні клінічною базою кафедри  є обласна  інфекційна лікарня, практичною - бактеріологічна лабораторія 3-4 ступеню акредитації, лабораторія мукозної імунології та молекулярної мікробіології. На кафедрі створено музей ліофілізованих бактерій та розпочато роботи по депонуванню найбільш перспективних штамів у Депозитарії Інституту мікробіології і вірусології НАНУ (м. Київ). У межах курсу інфекційних хвороб впроваджено в медичну практику застосування настоянки ехінацеї для терапії хворих вірусними гепатитами і відновлення імунної системи організму. Налагоджено визначення вмісту важких металів (ВМ) у біологічних рідинах організму хворих із токсичними гепатитами. Розпочато комплексні дослідження мікроелементного гомеостазу у хворих із гострими вірусними гепатитами.

При кафедрі працює Закарпатський відділ Товариства Мікробіологів України (ТМУ). Викладачі кафедри активно публікують результати досліджень, систематично проводять наукові семінари, приймають участь у всеукраїнських та міжнародних з’їздах, симпозіумах і нарадах (періодичні з’їзди ТМУ, республіканські конференції , міжнародні конгреси з мікробіології та імунології тощо).

У травні 2009 року  (25-30)  кафедрою сумісно із національною академією наук України та Міністерством освіти і науки України , інститутом мікробіології і вірусології ім.. Д.К.Заболотного організовано і проведено 12 з’їзд мікробіологів України ім. С. М. Вернадського з міжнародною участю.

На кафедрі мікробіології, вірусології, епідеміології з курсом інфекційних хвороб медичного факультету УжНУ  працюють 1 професор,  4 доценти, 1 старший викладач, 6 асистентів, з них 1  канд. медичних наук.

На кафедрі здійснюється  підготовка за такими спеціальностями:

 • 12010001 «Лікувальна справа»
 • 12020101 «Фармація»

 Співробітники кафедри:

 1. Коваль Галина Миколаївна - Зав. кафедри, професор, доктор медичних наук
 2. Кіш Павло Павлович - доцент, кандидат медичних наук
 3. Когутич Антон Іванович - доцент, кандидат медичних наук
 4. Карбованець Олена Іванівна - доцент, кандидат педагогічних наук
 5. Пантьо Валерій Валерійович - доцент, кандидат біологічних наук
 6. Попович Олена Володимирівна - старший викладач
 7. Мальчицький Мар’ян Семенович - асистент
 8. Галамба Андріана Антонівна - асистент, кандидат медичних наук
 9. Бугина Лариса Михайлівна - асистент
 10. Карабиньош Степан Олексійович - асистент
 11. Петріщак Власта Василівна - асистент
 12. Данканич Євгенія Ємільянівна - асистент
 13. Лушнікова Олена Володимирівна - завідувач баклабораторією
 14. Пензель Олеся Богданівна - старший лаборант
 15. Бенца Тетяна Йосипівна - старший лаборант