Клініко-діагностична лабораторія – це діагностичний підрозділ Обласної клінічної інфекційної лікарні.

     Основним завданням КДЛ є проведення лабораторних діагностичних досліджень, необхідних для встановлення діагнозу пацієнта, диференціальної діагностики та контролю за лікувальним процесом.

     КДЛ виконує лабораторні дослідження при обстеженні пацієнтів стаціонарних відділень та амбулаторно-консультативного прийому ОКІЛ.

     КДЛ забезпечена приміщеннями, засобами вимірювальної техніки, випробувальним та допоміжним обладнанням, реактивами, стандартними контрольними матеріалами, тест-системами гарантованої якості, організаційними, нормативними та методичними документами, що необхідні для проведення лабораторних досліджень (вимірювань) відповідно до галузі атестації.

     Приміщення КДЛ, у яких проводяться дослідження, за своїм станом та оснащенням щодо умов проведення досліджень, відповідають вимогам методик виконання вимірювань, вимогам документів з експлуатації на засоби вимірювальної техніки, вимогам норм і правил з охорони праці, протипожежної безпеки, виробничої санітарії, протиепідемічного режиму при роботі в лабораторії. Робочі місця, на яких проводяться вимірювання, атестовані в установленому в лікарні порядку .

     Серологічний підрозділ КДЛ (дослідження методом імуноферментного аналізу) має дозвіл режимної комісії обласної СЕС на роботу з біологічно – патогенними об’єктами ІІІ – ІV груп патогенності.

     У КДЛ впроваджено внутрішній контроль якості лабораторних досліджень та забезпечено участь у зовнішньому контролі якості лабораторних досліджень (програма МПР, Національна дитяча спеціалізована лікарня «ОХМАТДИТ»).

    

До складу КДЛ входять такі підрозділи:

- біохімічний,

- серологічний,

- загально-клінічний,

- гематологічний.

     КДЛ виконує такі дослідження:

- біохімічні,

- імунологічні,

- із імунологічних - серологічні,

- загально-клінічні,

- гематологічні,

- бактеріологічні.

 

 

     Бактеріологічні дослідження проводяться на базі бактеріологічного відділу КДЛ ЦМКЛ м. Ужгород фахівцями ОКІЛ на підставі договору оренди робочих місць від 2011 року.

     Фахівці лабораторії мають вищу та середню спеціальну освіту, пройшли відповідну підготовку, володіють сучасними методами лабораторних досліджень, а саме:

  • лікарі-лаборанти: перша категорія – 1 лікар-лаборант, друга категорія – 1 лікар-лаборант, спеціаліст – 1 лікар-лаборант, пройшов спеціалізацію по клінічній лабораторній діагностиці, не атестований по стажу;
  • спеціаліст з вищою немедичною освітою, бактеріолог – друга категорія;
  • лаборанти: вища категорія – 2 лаборанти, перша категорія - 2 лаборанти, друга категорія - 2 лаборанти, інші 2 лаборанти пройшли спеціалізацію по клінічній лабораторній діагностиці, не атестовані по стажу.

     Приміщення КДЛ розташоване на першому поверсі ОКІЛ та складається з 16-ти кімнат (9 з яких є робочими), загальною площею 171,15 м2 (88,43 м2 - робоча), що відповідає нормативним документам щодо проведення лабораторних досліджень.

     Окремі види лабораторних досліджень проводяться у різних підрозділах КДЛ: біохімічному (кімната № 2), серологічному (кімната № 3), гематологічному (кімната № 4), загально-клінічному (кімната № 5).