• icupeds
  • peds
  • Diagnosis

    Проведення процедури еластометрії печінки

 

Обласна інфекційна лікарня надає стаціонарну допомогу інфекційним хворим Закарпатської області, вона є клінічною базою курсу інфекційних хвороб та курсу дитячих інфекційних хвороб медичного факультету Ужгородського Національного університету, є консультативно-методичним центром інфекційної служби області.

Обласна клінічна інфекційна лікарня - є лікувально-профілактичним закладом, що забезпечує висококваліфіковану спеціалізовану медичну допомогу населенню області, центром організаційного керівництва лікувально-профілактичними закладами області, базою спеціалізації середнього медперсоналу в частині інфекційної патології, надає згідно договорів свою базу для навчання студентів медичного факультету УжНУ. ОКІЛ заснована на майні спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області, яка в своїй діяльності підпорядкована обласному департаменту охорони здоров’я держадміністрації.

 

 

 

  ОКІЛ створено на підставі рішення Закарпатської обласної ради 9 сесії ІV скликання від 11.12.03 р. № 273.
Обласна інфекційна лікарня є самостійним обласним лікувально-профілактичним закладом, що входить до складу медичних установ управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації і функціонує на принципах економічної і правової самостійності. У своїй діяльності керується діючим законодавством України, директивними документами Кабінету Міністрів України, інших органів центральної виконавчої влади, директивними документами управління охорони здоров’я, СТАТУТОМ.

  

 Основні завдання діяльності:
Забезпечує:
- висококваліфікованою спеціалізованою стаціонарною медичною допомогою населення області;
- організаційно-методичне керівництво і контроль за діяльністю лікувально-профілактичних закладів області;
- розробку на основі аналізу стану здоров’я населення та діяльності медичних установ області проекту плану основних організаційних заходів, направлених на зниження захворюваності і смертності населення;
підвищення якості і культури діяльності лікувально-профілактичних закладів.
Організовує і надає:
- кваліфіковану екстрену консультативну допомогу населенню області із залученням лікарів-спеціалістів та працівників курсу інфекційних хвороб УжНУ;
- планові виїзди обласних спеціалістів і лікарів в райони області для консультації хворих та надання організаційно-методичної допомоги районним спеціалістам;
- своєчасне вивчення, узагальнення освоєння і широке впровадження передового досвіду роботи, сучасних методів діагностики і лікування в підрозділах і лікувально-профілактичних закладах області. Здійснює:
- науково-дослідницьку діяльність сумісно з працівниками кафедр медичного факультету УжНУ та інших медичних вузів;
- розробку і проведення комплексу протиепідемічних і санітарно-гігієнічних заходів на території області, після погодження з закладами державного санітарно-епідемічного нагляду.
Являється базою підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів області.
Заключає договори з страховими компаніями, підприємствами і приватними фірмами з медичного обслуговування їх працівників, в межах юридичного законодавства.
З метою належного матеріального забезпечення Обласної інфекційної лікарні, більш ефективного та економного використання бюджетних коштів, на виконання Комплексної цільової програми управління охорони здоров'я боротьби з корупцією та організованою злочинністю на 2001-2005рр. в ОІЛ утворено тендерний комітет.
Всі закупки товарів, робіт, послуг проводяться згідно із Законом України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти”.